Controlla dad apparats electrics

La basa legala per la controlla dad apparats electrics fuorma la regulaziun sur da la prevenziun dad accidaints e da malatias da professiun (Regulaziun da prevenziun d’accidaints VUV Art 32b). I’l ambiaint da mansteranza es il patrun da lavur respunsabel per la sgürezza a reguard la sporta da mezs da lavur.

Pel mantegnimaint dal stadi sgür da mezs da lavur, chi sun exposts ad influenzas donnagiaivlas, esa dad executar controllas repetidas tenor ün plan fixà. Quai esa da far impustüt davo reparaziuns e müdamaints da tals apparats. Specialmaing periclitats sun ils apparats chi vegnan dovrats in ambiaints crüjs sco p.ex. sün plazzals da fabrica o sün plazzals suotterrans. Quista controlla nu vala be per l’exclusiun da respunsabiltà, mo specialmaing per la sgürezza persunala e la sgürezza invers ils lavuraints.

Las controllas repetidas dad apparats in chasadas privatas dependan da la respunsabiltà dals utilisaders.